• 1
 • 4
 • 7
 • 6
 • 8
 

Architektúra, projektovanie a inžinierska činnosť

Architektonický ateliér A PROJEKT Ružomberok pôsobí v oblasti architektúry, projektovania a inžinierskej činnosti už od roku 1994. Zakladateľom ateliéru je Ing. Ján Potoma, ktorý dlhoročne zbieral skúsenosti ako hlavný projektant v spoločnosti Stavoprojekt š.p..

Cieľom nášho ateliéru je vytvárať funkčnú nadčasovú architektúru s dôrazom na individuálne potreby.

Hlavnou doménou činnosti je architektonická práca od projekcie novostavieb cez rekonštrukcie až po návrhy interiérov.

Ateliér komplexne spracováva:

 • Architektonický návrh – štúdie a vizualizácie
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Projekt pre realizáciu stavby
 • Projekt interiéru
 • Projekt skutočného stavu stavebných objektov
 • Autorský a stavebný dozor
 • Inžiniering od územného rozhodnutia po kolaudačné povolenie
 • Energetická certifikácia budov

Druhy stavieb, ktorými sa ateliér zaoberá:

 • Rodinné domy a rekreačné chaty
 • Bytové domy
 • Administratívne budovy
 • Zdravotnícke stavby
 • Poľnohospodárske stavby
 • Priemyselné stavby (výrobné a skladové haly, pneucentrá ..)
 • Kultúrne stavby (kultúrne domy, amfiteátre...)
 • Sakrálne stavby (kostoly, kaplnky, domy smútkov)
 • Ubytovacie zariadenia (hotely, penzióny, ubytovne)
 • Reštauračné zariadenia
 • Školské zariadenia (školy, škôlky, kempusy, telocvične)
 • Športové stavby (ihriská, športové haly, klziská, plavárne)

Náš tím

 • Ing. Ján Potoma - hlavný inžinier projektu
 • Ing. arch. Dana Tatalová - zodpovedný projektant, architektúra
 • Ing. Michal Bielený - zodpovedný projektant , architektúra a pozemné stavby
 • Iveta Veselovská – konštruktér, projektant

V ateliéri pôsobili:

 • Ing. Martin Žatkuľák - architekt
 • Ing. arch. Lukáš Biroščák – architekt
 • Ing. Denisa Porubänová – konštruktér, projektant

Ďalší spolupracovníci:

 • Ing. arch. Stanislav Šutvaj – architektúra
 • Ing. arch. Peter C. Abonyi - architektúra
 • BPT – projekt s.r.o. - statika
 • Ing. Bohdan Uhlár – tepelno – technické posudky, energetická certifikácia budov
 • Jana Rechtoríková – zdravotechnika
 • Ing. Jana Vieriková – zdravotechnika
 • Ing. Alžbeta Brtková - zdravotechnika
 • Ing. Peter Lopeň – elektroinštalácia a slaboprúd
 • Ing. Milan Droppa – vzduchotechnika
 • Ing. Miroslav Lukáč – komunikácie a sadové úpravy
 • Ing. Ľudovít Beťko – statika
 • Ing. Anton Turan – plyn
 • Ing. Vratislav Kotrík – vykurovanie a VZT
 • Pavol Husarčík - požiarna ochrana
 • Alena Černáková – rozpočtár